Проблема схизми у рамках католицької ідентичності

Проблема схизми у рамках католицької ідентичності Рецензія на: Конгар Ив. Девять веков спустя. Заметки о Восточной схизме. Киев, Дух і Літера, 2011. 168 с.

У своїй книзі Ів Конгар пропонує роздуми над довгим і надзвичайно складним процесом поділу християнського світу на західну і східну частини. У Вступі окреслено концепцію книги, проблему та підходи до осмислення величезного історичного матеріалу. Ів Конгар ставить за мету запропонувати «деякі елементи інтерпретації історичної реальності «східної схизми»». Три основні розділи книги присвячені факторам, що спричинили розходження Східної та Західної Церков: політичним, культурно-релігійним, еклезіологічним.

Документы общеправославного значения

Современные межправославные отношения

Древлеправославная Церковь Христова Белокриницкой иерархии

Русская Православная Старообрядческая Церковь в Румынии

Русская Древлеправославная Церковь

Расколы и разделения в Русской Православной Церкви XX-XXI ст.

Украинские церковные расколы

Русская Православная Церковь Заграницей и греческий старостильный раскол

Расколы в Румынской Православной Церкви

Расколы на территории Западной и Центральной Европы

Episcopi vagantes

Внутрицерковное сектантство и околоцерковная мифология